ธนกร วงษ์ปัญญา :สื่อควรจะเป็นพื้นที่เคลียร์ความขัดแย้ง รับใช้สันติภาพ

“สื่อควรจะเป็นพื้นที่เคลียร์ความขัดแย้ง รับใช้สันติภาพ” ธนกร วงษ์ปัญญา ผู้สื่อข่าว THE STANDARD กับประสบการณ์รายงานข่าวเฉียดระเบิดอย่างน้อย 2 ครั้ง

เนื่องใน ‘วันนักข่าว’ 5 มีนาคม The People สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวภาคสนามซึ่งรายงานข่าวท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ชุมนุม นับแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงต้นปี 2564

มาฟังประสบการณ์ผู้สื่อข่าว อดีตนักกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับบทบาทสื่อมวลชน อาชีพที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในความฝันไม่คิดว่าจะมาเป็นจริง

สัมภาษณ์โดย ฟ้ารุ่ง ศรีขาว


แอดมินเพจฟ้ารุ่ง ศรีขาว

อดีตผู้สื่อข่าวการเมือง นักเขียนรับเชิญที่ The People เชิญมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอบทความ

Photographer

ช่างภาพนิ่งและเคลื่อนไหว

VDO Creator
บ้านอยู่ใกล้ๆ ทะเล เรียนจบมาได้ก็ด้วยการลำดับภาพ
จึงใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เลี้ยงชีพเรื่อยมา

VDO Creator
อดีตช่างภาพอิสระ ผู้เปลี่ยนทางเดินชีวิตตามหาประสบการณ์และ passion ใหม่ๆจากผู้คน