อันโตนิโอ โฉมชา

ผู้เสพติดภาพยนตร์คัลท์จนทีวีพัง ชอบการขีดเขียนเรื่องราวต่างๆ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์โลกตะวันตกและป็อปคัลเจอร์